Sponzoring

Sponzoring

Stavební společnost Forinex services s.r.o. také sponzoruje různé společenské a kulturní akce ve svém okolí, kam řadíme plesy, dětské sportovní soutěže, handicapované sportovce, sportovní oddíly a podobně.

Stavíme a děláme dobré skutky, přispíváme na různé společenské a kulturní akce v okolí jako je hudební festival Zámeček nebo roztocký Masopust. Podporujeme zajímavé projekty například výstavbu workout hřiště v Roztokách, lesní školku Esedra, pro kterou jsme vystavěli výběh pro kozy. Máme za to, že je dobré s láskou pracovat, spolu s tím se bavit, zpívat, tančit a mít dobrý vztah k přírodě, proto si vybíráme tyto inspirativní projekty, které si zaslouží podporu a velký dík všem, kteří se na nich podílejí.

Naše služby poskytujeme v Praze a jejím okolí.

Sponzorujeme
festival Zámeček

Sponzorujeme
spolek Esedra

Sponzorujeme
sdružení Roztoč